Home

 

O PROJEKTU 

KONSULTACIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST U BiH

Iako Bosna i Hercegovina (BiH) ima velike izvore energije i ubraja se među nekoliko energetsko izvoznih balkanskih zemalja, snabdijevanja energijom nije održivo na duge staze. Potrošnja energije je u porastu zbog neefikasnog korišćenja. Drvo i ugalj kao gorivo doprinose zagađenju vazduha. Tu nije samo nedostatak relevantnih političkih okvirnih uslova, smjernica i programa podrške, već i znanja i praktičnog iskustva u rukovanju obnovljivim izvorima energije (OIE) i provođenja energetski efikasnostih (EE) mjera. Umrežavanje i saradnja učesnika je veoma ograničena, tako da za sada ne postoji nacionalna energetska strategija. Širom zemlje, suština problema je da se EE i potencijali OI ne koriste dovoljno na lokalnom nivou.

Svrha ovog projekta tehničke saradnje je:

U cijeloj zemlji, korišćenje EE i potencijala OI je poboljšano na lokalnom nivou.

Protiv ove problematične situacije, projekat ima pristup djelovanja na dva nivoa:

  • Jedan od glavnih fokusa projekta sprovodi se na lokalnom nivou (izabrane opštine), što je od posebne važnosti kako bi se sprovele mjere za poboljšanje EE i decentralizovano korišćenja OI.
  • U isto vreme, projekat podržava MVTEO na nacionalnom nivou u usklađivanju zakona i smjernica, uzimajući u obzir odgovorne nivoe (posebno entitete).
  GFA
  • Stranica se gasi za / Web page will be deactivated in
  • Top